ќдна з найстар≥ших б≥бл≥отек ”крањни


Ћес¤ ”крањнка              √ад¤цький край - мальовничий куточок ѕолтавщини, њњ перлина. “≥нист≥ соснов≥ бори та березов≥ гањ, кв≥туч≥ луки на берегах ѕсла ≥ √рун≥ завжди приваблювали до себе в≥дв≥дувач≥в. “а славитьс¤ √ад¤ччина не лише своњми чудовими краЇвидами, а й багатою ≥стор≥Їю,що бере початок ще з≥ ск≥фських час≥в, талановитими людьми.
      √ад¤цька земл¤ дала ”крањн≥ ≥ св≥ту ќлександра «ас¤дька - першого в св≥т≥ конструктора бойових ракет, геро¤ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни 1812 року, пед≥атра, ф≥з≥отерапевта, ботан≥ка Ќестора јмбодика-ћаксимовича, лауреата Ћен≥нськоњ та 5-х ƒержавних прем≥й конструк тора танк≥в ћиколу ƒухова, професора мовознавства ћихайла ∆овтобрюха.
      ѕишаютьс¤ гад¤чани ≥ своњм земл¤ком, поетом, справжн≥м патр≥отом р≥дного краю √ригор≥Їм Ўаньком, прекрасним художником ћихайлом ѕозивайлом, ¤кий створив незабутн≥ полотна, досл≥дником ≥ попул¤ризатором ≥сторичноњ, л≥тературноњ, науковоњ ≥ худож-ньоњ спадщини родини ƒрагоманових √алиною ƒейною, чемп≥оном св≥ту ≥ ™вропи з гирьового спорту ћиколою Ѕрик≥ним ≥ ще багатьма талановитими земл¤ками.
      „имало славних стор≥нок до л≥топису √ад¤цького краю вписала б≥бл≥отека ≥м. Ћ≈—≤ ” –јѓЌ » Ц одна з найстар≥ших книгозб≥рень в ”крањн≥, ¤ка в 2011 роц≥ св¤ткуЇ св≥й 150 р≥чний юв≥лей. ѕогрудд¤ Ћес≥ ”крањнки 
в б≥бл≥отец≥ ¤ка носить њњ ≥м'¤
       √ад¤цька центральна б≥бл≥отека ≥м. Ћес≥ ”крањнки сьогодн≥ Ц ≥нформац≥йно-осв≥тн≥й, культурно-виховний, просв≥тницький, дозв≥ллЇвий заклад. ¬она обслуговуЇ 4700 користувач≥в, видаЇ 94000 прим≥рник≥в твор≥в друку в р≥к, передплачуЇ близько 90 назв пер≥одичних видань.
      ѕрац≥вники б≥бл≥отеки Ц ентуз≥асти, справжн≥ майстри своЇњ справи.
      ќчолюЇ колектив ÷Ѕ ≥м.Ћес≥ ”крањнки ќльга ¬олодимир≥вна  расюк.
      ѕри б≥бл≥отец≥ функц≥онують в≥дд≥ли:
             - методично-б≥бл≥ограф≥чний
             - в≥дд≥л обслуговуванн¤ користувач≥в
             - в≥дд≥л комплектуванн¤ ≥ обробки документ≥в
             - ≥нтернет-центр.
      ѕрац≥вники методично-б≥бл≥ограф≥чного в≥дд≥лу (зав.Ћ.√. узнецова, б≥бл≥ограф  .≤. оробка) анал≥зують статистичн≥, ≥нформац≥йн≥, фактограф≥чн≥ документи, готують узагальнююч≥ матер≥али, провод¤ть заходи ≥з п≥двищенн¤ фахового р≥вн¤ б≥бл≥отечних прац≥вник≥в, надають методичну ≥ практичну допомогу б≥бл≥отекам ÷Ѕ—.
      ќсновним завданн¤м в≥дд≥лу комплектуванн¤ ≥ обробки документ≥в (зав. “.¬.«аруднюк б≥бл≥отекар≥ –¤б≥н≥на Ќ.¬., ћацковська ё,≤.) Ї робота з фондом ÷Ѕ—, його систематичне формуванн¤ з урахуванн¤м економ≥чного ≥ культурного проф≥лю району.
      ¬≥дд≥л обслуговуванн¤ (зав. √.√.¬иноградова) забезпечуЇ користувач≥в необх≥дною ≥нформац≥Їю на абонемент≥ та в читальному зал≥. ѕрац≥вники в≥дд≥лу ™щенко Ќ.—., ћус≥Їнко ≤.ћ., ќгризько Ћ,ћ. та Ѕожко ј.¬. провод¤ть ц≥кав≥, зм≥стовн≥ масов≥ заходи, орган≥зовують книжков≥ виставки, тематичн≥ перегл¤ди л≥тератури, ≥нформують користу-вач≥в про нов≥ надходженн¤. ¬же близько 20-ти рок≥в тут д≥Ї народознавчий клуб ЂЅерегин¤ї.
      ¬ 2006 роц≥ за спри¤нн¤ ѕосольства —Ўј в ”крањн≥ при ÷Ѕ ≥м. Ћес≥ ”крањнки був створений ≥нтернет-центр (зав. увшинова  .√., б≥бл≥отекар-консультант  оза  .ћ., системний адм≥н≥стратор якимчук ј.¬.), що дало можлив≥сть жител¤м нашого м≥ста та району використовувати св≥тов≥ ≥нформац≥йн≥ ресурси ≥нтернету. ѕрац≥вники в≥дд≥лу надають консультац≥њ користувачам, виконують веб-дов≥дки, провод¤ть ƒн≥ ≥нтернету,трен≥нги, ƒн≥ в≥дкритих дверей, ≥нтернет-екскурс≥њ, в≥ртуальн≥ подорож≥, уроки-практикуми дл¤ б≥бл≥отечних прац≥вник≥в ÷Ѕ—.
       ористуЇтьс¤ попул¤рн≥стю ≥нтелектуальний клуб Ђѕальм≥раї (президент  . увшинова).

ѕрим≥щенн¤ √ад¤цькоњ центральноњ районноњ б≥бл≥отеки ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки              олектив √ад¤цькоњ центральноњ районноњ 
б≥бл≥отеки ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки в день св¤ткуванн¤ юв≥лею б≥бл≥отеки
      ўиро запрошуЇмо в≥дв≥дати
      нашу б≥бл≥отеку за адресою:

            вул. 50-рок≥в ∆овтн¤, 19
            м≥сто √ад¤ч,
            ѕолтавськоњ област≥
Hosted by uCoz